Voligeplank

lichte planken gebruikt voor het houten dakbeschot (bebording).